O MCK

Miejskie Centrum Kultury
Al. Wolności 4
34-300 Żywiec
dyrektor - mgr MAREK REGEL
tel.033/4751160
mail: mck@mck.zywiec.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY WĘGIERSKA GÓRKA:
39 8131 0005 0015 6228 2000 0010
NIP: 553-22-97-428
REGON: 072915769

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miejskiej, utworzoną w wyniku likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Kultury i Sportu w Żywcu oraz na bazie Amfiteatru pod Grojcem i klubów środowiskowych przejętych z Zespołu Zamkowo - Parkowego w Żywcu.

Celem instytucji jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Żywca poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Ważnym zadaniem jest koordynacja działań kulturalnych mająca
na celu rozwijanie zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.

Zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutem Miejskiego Centrum Kultury realizowane są następujące zadania:

• organizowanie przeglądów, koncertów i festiwali

• prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

• prowadzanie różnorodnych sekcji i kół zainteresowań
(sekcje teatralne, sekcje muzyczno- wokalne, sekcje tańca, sekcje rytmiki, sekcje aerobicu, sekcje modelarstwa, sekcje plastyczne, warsztaty dziennikarskie, zajęcia kulturalne i artystyczne,)

• prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością podległych klubów środowiskowych:

- Klub "AKWARIUM" Os. 700 - LECIA pawilon 9B tel. 033 475 07 96, email: akwarium@mck.zywiec.pl
- Klub "OGRÓDEK" Os. Parkowe, 34-300 Żywiec tel. 033 475 07 95,
- Klub "GLOBIK" ul. Sporyska 37, 34-300 Żywiec tel. 033 475 07 92, email: globik@mck.zywiec.pl
- Klub "PAPIERNIK" ul. Ks. Pr.St. Słonki 23,34-300 Żywiec tel. 033 475 66 86,
- Klub "ŚRUBKA" ul. Grunwaldzka 13 tel. 033 475 07 93 email - srubka@mck.zywiec.pl  
- "Żywiecka Szkoła Folkloru" z siedzibą w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej w  Żywcu przy ul. Zamkowej 4, tel. 033/861 34 20

• organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki

• pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych

 

W celu uzupełnienia oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych Centrum współpracuje z Pełnomocnikiem Burmistrza d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, fundacjami i wszystkimi chętnymi do współpracy na rzecz rozwoju działalności kulturalnej. W Miejskim Centrum Kultury organizowane są różnego rodzaju konferencje, sympozja, inauguracje, uroczystości okolicznościowe, występy zespołów, kapel oraz spektakle teatralne i operetkowe..